English version >

Corona maatregelen

Beperkte beschikbaarheid

 • Reserveren is verplicht
 • Afhankelijk van het moment is reserveren mogelijk voor iedereen of alleen kaarthouders
 • Bekijk ons reserveringssysteem voor beschikbaarheid en de laatste updates
 • Lidmaatschappen, strippenkaarten en losse kaartjes zijn verkrijgbaar bij aankomst
 • Voor binnen of buiten boulderen dient apart gereserveerd te worden
 • Buitenboekers kunnen niet binnen boulderen of verblijven, zelfs niet als het regent (inchecken en toiletbezoek wel mogelijk)
 • We kunnen 30 personen tegelijk toelaten
 • Publiek is niet toegestaan
 • We laten geen groepen toe
 • Annuleer je slot als je besluit niet te komen, zodat iemand anders je plek kan nemen
 • Probeer zo ver mogelijk van tevoren te annuleren

Andere maatregelen

 • Blijf thuis als jij of een lid van je huishouden Corona gerelateerde symptomen heeft
 • Binnen is het dragen van een mondneusmasker verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder op de momenten dat je niet aan het boulderen bent of oefeningen doet. De draagplicht geldt bij binnenkomst, toiletbezoek, verplaatsen door de hal en vertrek. Als je na een boulder of oefening op adem wilt komen, kun je je masker even af laten, maar zorg dat je dan niet door de hal beweegt.
 • Kom op tijd, max. 5 min. voor aanvang van je tijdslot
 • Het gebruik van de bakjes voor waardevolle spullen is momenteel niet beschikbaar
 • Kleedkamers zijn gesloten, kom omgekleed naar de hal
 • Was je handen voor en na het boulderen
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere klimmers
 • Deze regel is niet van toepassing op jongeren tot en met 17 jaar onder elkaar, wel ten opzichte van volwassenen
 • Bar is gesloten, maar take away is beschikbaar
 • Bij vertrek is het voor ons van groot belang dat je uitcheckt

Covid measures

Limited availability

 • Booking is mandatory
 • Depending on the moment, booking is possible for everyone or just card holders
 • Check our booking system for availability and the latest updates
 • Memberships, punch cards and single entry tickets are available upon arrival
 • Separate booking for indoor & outdoor
 • Outdoor bookers can't climb or reside inside, even during rain (check-inns & toilet use is possible)
 • We can allow 30 people at a time
 • No public allowed
 • We don't allow groups of any kind
 • Please cancel your slot if you decide not to come, so someone else can take it
 • Try to cancel as far in advance as possible

Other measures

 • Stay at home if you or a member of your household has Covid related symptoms
 • Inside, wearing a face mask is mandatory for everyone aged 13 and older at moments you are not bouldering or exercising. Wear the mask when entering, visiting the toilet, moving through the gym and when you leave. You can leave your mask off for a moment to catch your breath after a boulder or exercise, but make sure not to move around.
 • Arrive on time, max 5 min. in advance 
 • The use of a valuables box is currently unavailable
 • Dressing rooms are closed
 • Wash your hands before and after bouldering
 • Keep at least 1,5 meters distance from other climbers
 • This rule doesn't apply to youth up to 17 years old among each other
 • Bar is closed, but take away is available
 • It is vital to us that you check out when you leave