Huisregels

ALGEMEEN

 • Meld je bij binnenkomst direct aan
 • Stel je op de hoogte van onze Algemene Voorwaarden
 • Boulder veilig, verantwoord en hou het netjes: volg onze huisregels boulderen
 • Kleed je om in de daarvoor bestemde kleedruimtes
 • Wij adviseren met klem om niet op blote voeten te lopen. 
 • Volg instructies van het personeel op
 • Geen glaswerk en serviesgoed buiten de bar
 • Meegebrachte drank- en etenswaren mogen niet worden genuttigd: alleen afsluitbare drinkflessen/bidons zijn toegestaan
 • Roken is op ons terrein verboden, en is dus ook voor de deur niet toegestaan. Roken is alleen toegestaan in de achtertuin helemaal links achter.
 • Huisdieren graag thuis laten

BOULDEREN

Leeftijden

 • Tot 6 jaar: boulderen niet toegestaan
 • 6 tot 12 jaar: alleen boulderen onder direct toezicht van een volwassene
 • Één volwassene mag over maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar toezicht houden. Ze dienen zich als groep door de hal te verplaatsen en de volwassenen moet altijd in de directe nabijheid van de kinderen blijven.
 • Vanaf 12 jaar: zelfstandig boulderen toegestaan
 • De trainingsruimte boven  is niet toegankelijk voor 16 jaar en jonger
 • Bij groepen kinderen is begeleiding van een instructeur verplicht (hier zijn extra kosten aan verbonden)

Boulder veilig en verantwoord

 • Stap van de mat af als je niet aan het boulderen bent
 • Alleen over de paden door de zaal lopen 
 • Zitten, liggen of spelen op de matten is niet toegestaan
 • Hou voldoende afstand (min. 1.5 m.) tot andere klimmers in de wand
 • Wij adviseren met klem om indien mogelijk af te klimmen
 • Draag geen sieraden
 • Bovenop de wanden klimmen is niet toegestaan, behalve bij de top-out wand die uitkomt op de training verdieping
 • Alcohol drinken voor of tijdens het sporten is niet toegestaan

Hou het schoon en netjes

 • Geen pofzakken op de mat of op de rug. Pof met mate.
 • Boulderen zonder shirt is niet toegestaan
 • Boulderen op blote voeten of sokken is niet toegestaan
 • Boulderen op buitenschoenen is niet toegestaan
 • Het dragen van sokken in huurschoenen is verplicht

GEVONDEN VOORWERPEN

 • Denk eraan je spullen mee te nemen
 • Gevonden voorwerpen van deze week kun je vinden in de kist. Ligt het er niet tussen? Vraag het ons. 
 • Het is voor ons helaas niet mogelijk gevonden voorwerpen langer dan maximaal 3 maanden te bewaren


RULES & REGULATIONS

GENERAL

 • Sign in upon arrival
 • Ensure you are familiar with our Terms & Conditions
 • Boulder safely, responsibly and keep it clean: follow our Rules & Regulations
 • Use the designated changing rooms
 • We strongly recommend not to walk barefoot
 • Always comply with instructions given by our staff members 
 • No glass or crockery outside the bar area 
 • Only food and drink purchased on the premises may be consumed here. Only sealable drinking bottles are permitted
 • Smoking is not permitted
 • Please leave your pets at home

BOULDERING

Ages

 • Up to 6 years: bouldering not allowed
 • 6 - 12 years: only permitted under adult supervision
 • 12+: independent bouldering permitted
 • One adult may supervise a maximum of 2 children under 12 years of age They must move around the room as a group and the adults must always remain in the immediate vicinity of the children.
 • The training area is not accessible for people under 16
 • For groups with more than 3 children a Roest instructor is mandatory

Boulder safely and responsibly

 • Get of the mat when you’re not bouldering
 • Use the concrete floor for walking around. The mat is a fall zone
 • Sitting, lying or playing on the mats is not permitted
 • Keep a safe distance (min. 1.5 m.) from other climbers on the wall
 • We strongly recommend to, whenever possible, climb down
 • Don’t wear jewelry
 • Climbing on top of the walls is not permitted, only on the top-out wall underneath the training floor
 • Drinking alcohol before or during climbing is strictly prohibited 

Keep it clean and tidy

 • No chalk bags on the mats or tied round your waist. Use chalk in moderation
 • Bouldering barefoot or with socks is not permitted
 • Bouldering shirtless is not permitted
 • Bouldering on outdoor shoes is not permitted
 • It is obligatory to wear socks while using rental shoes

LOST & FOUND

 • Remember to bring your belongings 
 • Lost items from this week can be found in the Lost & Found box. Is it not there? Ask a staff member.  
 • Unfortunately it is not possible to store items for a period longer than 3 months.